Ullets metàl-lics i el seu aplicador Capsa de 36 ullets Diàmetre 5 mm. El preu correspon a 1 unitat. 1 unitat correspon a 1 capsa. Tipus d'acabat: