IDEAS, patch and quilt

Caixa per a accessoris de costura.
Medeix:

El preu correspon a 1 caixa.