IDEAS, Caixa porta canilles

La caixa medeix 12 x 10 x 2,5 cm.
Hi caben 25 canilles (no incluides)

1 unitat de compra correspon a 1 caixa.