CLOVER

Cuter rotarori de 60 mm. d’alta qualitat. Cutxilla recanviable, ergonòmic, durader…

1 unitat equival a 1 cuter