Clover, llàpis soluble en aigua

Per dibuixar línies fines sobre tela fosca. Es borra amb aigua.