Ullets metàl-lics i el seu aplicador

Capsa de 36 ullets
Diàmetre 5 mm.

El preu correspon a 1 unitat.
1 unitat correspon a 1 capsa.

Tipus d’acabat: